Polityka prywatnościPolityka prywatności sklepu internetowego dolinski.pl


§ 1
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – DOLIŃSKI WATCH SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą przy Plac Uniwersytecki 15B, 50-137 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519685, NIP: 8971800581, REGON: 022468418.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną Dolinski.pl.
 3. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.
 4. Użytkownik – każdy podmiot przeglądajmy zawartość Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.
 2. Kupujący wypełniając formularz rejestracji/składania oferty w Sklepie oświadcza, że podane w nim dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Wypełniając formularz rejestracji/składania oferty Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji i obsługi zamówienia.
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 5. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 7. Dane osobowe podane przez Kupującego w Sklepie przy okazji wysyłania komentarzy są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sprzedawca nie ma możliwości zabezpieczenia Kupującego przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Kupującemu nieokreślonych informacji.


§ 3
Zasady działania Newslettera

 1. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach, promocjach, rabatach, poradach.
 2. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach, rabatach, poradach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
 3. W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Newslettera.


§ 4
Pliki cookies

 1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze każdego Użytkownika Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Ze zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych i reklamowych, poprzez pliki cookies, korzystają również inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook.”
 3. Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies, używane są wyłącznie w celu realizacji zamówień. Nie są one dostępne dla osób trzecich, pozostają wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.
 4. W każdym wypadku Użytkownik Sklepu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

  

Bony upominkowe Bony upominkowe

Płatności Płatności