! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. OK ROZUMIEM

Serwis+

USŁUGA SERWIS+ NA DODATKOWY OKRES OCHRONNY PO GWARANCJI

Serwis+

Co to jest usługa SERWIS+

Kupując zegarek w naszym sklepie, jedną z opcji zakupowych jest dodatkowa ochrona na mechanizm. Dotyczy ona wszystkich marek, przy których dostępna jest taka możliwość. Klient może wybrać poza standardową ochroną gwarancyjną producenta, dodatkową na +12 lub +24 miesiące po upływie standardowej gwarancji producenta. Koszt takiej usługi kształtuje się następująco: +12 miesięcy (190 PLN), +24 miesiące (340 PLN).  Zakup dodatkowych opcji ochrony SERWIS+ jest całkowicie dobrowolny i opcjonalny. Usługa akceptowana jest wyłącznie w naszych salonach stacjonarnych i na dolinski.pl!

Zgodnie z określonymi poniżej warunkami, DOLIŃSKI WATCH SERVICE SP. Z O.O. SP. K. obejmuje Państwa zegarek dodatkową ochroną serwisową na okres 12 lub 24 miesięcy począwszy od daty zakończenia okresu gwarancyjnego producenta w zależności od wybranej przez Państwa opcji. Dokument usługi SERWIS+ jest odrębnym, niezależnym od gwarancji producenta oraz odpowiedzialności ustawowej sprzedawcy dokumentem.

Zakres usługi SERWIS+:

Usługa SERWIS+ DOLIŃSKI WATCH SERVICE SP. Z O.O. SP. K. obejmuje wszystkie zegarki z umieszczoną opcją zakupową SERWIS+ w salonach stacjonarnych i na stronie internetowej dolinski.pl. Zakres ochrony usługi SERWIS+:

 

  • kompletny mechanizm
  • wskazówki
  • indeksy (oznaczenia godzin)

 

Jeśli w trakcie okresu, na który zakupili Państwo w naszych sklepach zegarek, pojawi się usterka tych elementów, naprawimy je bezpłatnie. Gdy naprawa nie będzie możliwa z przyczyn technicznych, niezbędne elementy wymienimy na nowe lub podobne o identycznych lub zbliżonych parametrach.

Usługa SERWIS+ przedłużająca ochronę ważna jest jedynie w przypadku, gdy dokument został wypełniony w sposób kompletny i poprawny, posiada datę wystawienia oraz stempel / naklejkę autoryzacyjną DOLIŃSKI WATCH SERVICE SP. Z O.O. SP. K. Okazanie ważnego dokumentu SERWIS+ uprawnia do bezpłatnych napraw zegarka w okresie ochronnym.

Czego nie obejmuje usługa SERWIS+?

SERWIS+ nie obejmuje okresu przydatności eksploatacyjnej baterii, normalnego zużycia eksploatacyjnego i starzenia (np. zarysowań na szkieł- ku; zmian koloru i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski i łańcuszki, takich jak skóra, tkanina, kauczuk; złuszczania się pokryć galwanicznych), uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania, braku staranności, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zgnieceń, zbicia szkiełka, itd.), użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi podanej przez producenta, zegarków, na których były dokonywane operacje przez osoby nieupoważnione (np. w związku z wymianą baterii, obsługą lub naprawami) lub których pierwotny stan został zmieniony poza kontrolą producenta lub autoryzowanego serwisu DOLIŃSKI WATCH SERVICE SP. Z O.O. SP. K. Wyklucza się stanowczo wszelkie inne roszczenia w stosunku do DOLIŃSKI WATCH SERVICE SP. Z O.O. SP. K. np. z tytułu szkód dodatkowych, wykraczających poza podany zakres.

Czas trwania usługi SERWIS+:

Okres ochronny zapewniany przez usługę SERWIS+ upływa po 12 lub 24 miesiącach następujących po dacie zakończenia terminu gwarancji producenta, w zależności od opcji SERWIS+, którą zakupił Klient. Niniejsza usługa SERWIS+ jest niezależna od jakiejkolwiek gwarancji udzielanej przez producenta, w niczym nie narusza praw kupującego w stosunku do sprzedającego, ani żadnych innych praw bezwzględnie przysługujących kupującemu, których może on dochodzić w stosunku do sprzedającego.

 
Kup usługę SERWIS+ na 12 miesięcyKup usługę SERWIS+ na 24 miesiące